Comodo Endpoint Security Manager (ESM) đem lại 7 lớp phòng ngự – chống virus, tường lửa, lọc địa chỉ website, chặn đứng xâm nhập, hộp cát tự động hóa, truy cập dành tiếng tập tin và phần tích hành vi – chúng cùng làm việc trong một chiến thuật duy nhất với tất cả đối tượng quý khách, bảo vệ trước số đông các mối nguy nan đã và chưa xác định.

Nền móng đảm bảo đầu cuối 7 lớp

bang gia comodo endpoint security

Comodo Endpoint security manager cung ứng 07 lớp bảo mật:

 • “Khu biệt lập” với hộp cát tự động – Mọi tiến trình và phần mềm chưa được xác định được auto chạy trong một môi trường hạn chế quyền truy nhập.
 • Lọc đường dẫn website – Giao diện cao cấp để tạo lề luật theo yêu cầu – Advanced interface lớn create rules as required – user-specific, sweeping, or as granular as desired.
 • Comodo Firewall – phân phối kỹ năng bảo vệ ở mức cao trước các mối nguy khốn từ bên trong và bên ngoại trừ, ẩn cổng của máy tính, điều hành và quản lý kết nối mạng và chặn ứng dụng độc hại truyền vận chuyển dữ liệu mật.
 • Comodo Antivirus – nổi bật với nhiều kỹ thuật tự động phát hiện, thu vén và cách ly tập tin nghi ngờ để xoá sổ ứng dụng độc hại và virus.
 • Dịch vụ truy cập tập tin (FLS) – nghiên cứu lập tức những tập tin chưa xác định dựa trên điện toán đám mây, kiểm tra danh tiếng của tập tin trong danh sách bình an và danh sách “đen” của Comodo.
 • Hệ thống chống xâm nhập (HIPS) – đo lường các làm việc quan trọng của hệ điều hành và quản lý để bảo đảm kỹ năng bảo vệ trước những làm việc thâm nhập của phần mềm độc hại.
 • Viruscope (Phân tích hành vi) – Hành vi của hầu hết các tiến trình đều được đo lường để có thể phát hiện những hoạt động có khả năng gây nguy hiểm.
 • STT Số lượng node Bảng Giá chú thích
  01 10 – 19 node 600.000 VND/ node
  02 20 – 49 node 540.000 VNĐ/node
  03 50 – 99 node 480.000 VNĐ/node

  Trên 100 node vui lòng liên hệ với Kada để được hỗ trợ: 0944 444 558

Rate this post